Ny podcast:
- Min identitet er i Jesus
Dagens bønneemne
Allmektige Herre, vi ber om en slutt på menneskehandel i Albania. Landet er både en kilde, en mellomstasjon og et mål for menn, kvinner og barn som er utsatt for tvangsarbeid og sexhandel, spesielt i turistsesongen (Salme 82, 4).

Håpets kvinner

Vi ønsker å gi håp i Jesus til kvinner gjennom forbønn, radio og praktisk omsorg.  Vårt arbeid er todelt. Vi er norsk partner i internasjonale TWR Håpets kvinner, der organisasjoner og kirker i 125 land er engasjert. Vi har et særlig økonomisk ansvar for å drive dette arbeidet i flere land, og har en særlig visjon om å nå kvinner i unådde land og områder med evangeliet gjennom dette arbeidet. Dette kan du mer om i teksten under.

For det andre ønsker Norea Håpets kvinner også å oppmuntre og engasjere norske kvinner. Trykker du på boksene under, kommer du inn på sider med ressurser til ditt kristenliv:

Her ligger andaktsserien "Tapas for troen", den månedlige podcasten fra Håpets kvinner, bønnekalenderen, og du får også tilgang til tv-program og filmer som omhandler arbeidet vårt. 

HVEM ER VI? 

Norea Mediemisjon bruker radio og andre medier for å nå mennesker med et budskap om at de er elsket, sett og verdsatt av Gud. Som en del av den verdensomspennende bevegelsen Håpets kvinner (tidligere Prosjekt Hanna) vil Norea gi verdens kvinner håp for livet og evighet. Dette gjør vi gjennom radioprogrammer, bønnetjeneste og ved å spre engasjement og bevissthet rundt kvinners situasjon i verden.

Norea er partner med verdens største mediemisjonsorganisasjon, Trans World Radio (TWR), og sammen med andre misjonsorganisasjoner over hele verden, når vi kvinner gjennom dette arbeidet i 127 land. Gjennom våre givere betaler vi for produksjon og sendekostnader i følgende land/områder:  EtiopiaTanzaniaSomaliaNord-KoreaKambodsjaSentral-Asia, Japan, Albania og Midtøsten. 
 

HVORFOR KVINNER?

Kvinner verden over bærer tunge byrder. Historiene er forskjellig, men lidelsene skyldes ofte at kulturen ikke ser den uendelige verdien kvinner har, som mennesker, men også som Guds dyrebare døtre.

Mange opplever vold, undertrykkelse og ensomhet. De lever i fattigdom, i en daglig kamp for at de og barna deres skal overleve. Mange kvinner verden over opplever at de ikke blir verdsatt, akseptert eller respektert. Hver tredje kvinner i verden er utsatt for vold i hjemmet, småjenter blir giftet bort til eldre menn, 358 000 kvinner dør hvert år av svangerskapsrelaterte årsaker, 2/3 av verdens analfabeter er kvinner. Verden over blir kvinner undertrykt, fratatt grunnleggende rettigheter og holdt nede. Vi som kristne er kalt til å løfte disse opp, til å være med og gi dem verdighet, håp og kunnskap.


HVA GJØR VI?

Håpets kvinner ønsker å utdanne, oppmuntre og utruste kvinner til å be, lytte, lære, vokse og gi gjennom media, smågruppe fellesskap og ledertrening.

BE:
Bønn er ryggraden og styrken i arbeidet. Håpets kvinner er første og fremst en bønnebevegelse. Hver måned deles ut en folder med bønneemner for hver dag i måneden til tusenvis av forbedere over hele verden. Dette kaller vi en bønnekalender. Hver dag bes det for utfordringer kvinner møter. Hver måned tas det opp ulike tema som prostitusjon, utdannelse, kvinnelige ledere, menneskeverd og geografiske områder. Vi kan føle oss små i møte med nød og lidelse som verdens kvinner møter, men når vi ber, arbeider Gud.

 • Over 60 000 forbedere ber med bønnekalenderen hver måned
 • Kalenderen er oversatt til 94 språk og dialekter
 • Gjennom våre givere betaler Norea for at denne bønnekalenderen blir oversatt og distribuert i de landene vi har et særlig ansvar for. (se under).
 • Bønnekalenderen blir brukt både i grupper og av enkeltpersoner, og vi sender den hver måned til flere hundre forbedere i Norge.

LYTTE:
Radio og andre medier når kvinner uansett sosial status, kultur og hvor i verden de befinner seg. Noreas Håpets kvinner bruker radio og podcast for å nå kvinner med evangeliet og praktisk kunnskap i over 125 land.

 • Radioprogrammet Håpets kvinner gir praktisk og konkrete råd og hjelp for livet, tilpasset hver enkelt kultur og språk det sendes i. Lytterne får også vite at de er forstått og elsket – aller mest at Gud selv. Norea støtter produksjon, sendekostnader og oppfølging av lyttere i Albania, Kambodsja, Nord-Korea, Etiopia, Tanzania og Zanzibar, Sentral-Asia og Midtøsten.
 • Andre programmer er formet som lydbaserte dramaserier som tar opp konkrete utfordringer, som Fistula, barneekteskap og menneskehandel. Norea har tatt initiativ til og finansiert serien Healing Voice i Etiopia.
 • Norea ønsker også å styrke og oppmuntre norske kvinner gjennom media. Vi gir ut podcasten Håpets kvinner, der lytteren får møte andre kvinners historie om hvordan Gud har hjulpet i deres liv. Fra april 2020 gir vi ut bibelserien "Tapas for troen".  Vi produserer også TV-programmer og inspirasjonsvideoer. Dette finner du i boksene øverst på siden.

LÆRE:

Gjennom media har vi en unik mulighet til å kommunisere til kvinner som kan være analfabeter eller ikke har utdannelse

 • Gjennom radio, lyttergrupper og landsbybesøk tar man opp praktiske og konkrete temaer som hvordan ta seg av sine barn eller eldre foreldre, god og næringsrik kost, helse og så videre.
 • Hjelp til å vokse som kristen gjennom bibelundervisning og åndelig fellesskap
 • Bevisstgjøring og kunnskap om kvinners situasjon gjennom en vinkling media forteller sjelden noe om.
 • Gjennom konserter, møter og besøk i menigheter og forsamlinger, og kvinneweekender ønsker Norea å gi kunnskap om kvinners situasjon, og hvordan man kan engasjere seg i dette arbeidet.

VOKSE:

Gjennom Håpets kvinners arbeid ønsker vi at kvinner skal vokse i troen gjennom kunnskapen de får på radio, og gjennom lederutvikling og smågruppefellesskap.
I Norge ønsker vi å utvikle og legge til rette for materiell som kan brukes i småfelleskap og bibelgrupper for å oppmuntre norske kvinner i sin hverdag.
 

GI:

Hver enkelt giver er helt uunnværlig for at Norea kan nå kvinner gjennom media med det gode håpsbudskapet om Jesus, og for at vi kan nå inn bak stengte grenser med evangeliet om Jesus. Din gave utgjør en forskjell:

 • Bli fast giver: Fast givertjeneste gir oss anledning til langsiktig planlegging.
 • Gi bursdagsgaven din til Norea
 • Arranger basar, salgsmarked, temakvelder og møter for å sette fokus på og samle inn penger til Håpets kvinner.
 • Selge kunstkalender, kort eller spille inn musikk til inntekt for Håpets kvinner.