Gi en gave

Våre prosjekter i den arabisktalende verden

Midtøsten og Nord-Afrika

Norea ønsker å nå de over 600 millioner
menneskene som bor i Midtøsten og Nord-Afrika med evangeliet.
Vi vil også hjelpe kristne i området til å være frimodige vitner om Jesus.
Samtidig er det viktig å bygge broer til majoriteten av befolkningen i regionen, som ikke er kristne.

Norea samarbeider med TWR om kristne radiosendinger til arabiske kvinner, og med Sat-7 om tv-programmer i dette området. Det kan du lese mer om i boksene over. 

 

Bønn for Midtøsten og Nord-Afrika

Herre, vi ber for den arabisktalende verden, en region som har opplevd mye ufred og konflikter. Vi ber om at radio og TV med kristent innhold skal være med og peke på Deg. Vi ber også om at programmene skal være til trøst for en liten kristen minoritet og føre nye til tro. 

Artikler og historier fra Midtøsten
Markant økning i respons
Kvinner i den arabiske verden var i en sårbar situasjon før pandemien. Nå har det gått fra vondt til verre. I Libanon har volden mot kvinner...
Les mer
Frukt som varer
All frukt råter etter en stund, men ordet om Jesus skaper varig frukt
Les mer
- Jeg ønsker å vite mer, men...
Noor fra Libya lytter til Håpets Kvinner-programmene. Som mange andre kvinner i Midtøsten har hun ikke høye tanker om sin egen verdi. Hun har...
Les mer
Evig håp på Facebook...
Mange kvinner i Midtøsten opplever at de har ingen verdi og mange bærer på frykt. Gjennom Facebook kommer Håpets Kvinner-teamet i kontakt med...
Les mer
Pandemien skaper nye...
- Jeg frykter døden! Jeg er bare 20 år, men jeg føler at døden er et svart spøkelse som hjemsøker meg uansett hvor jeg går. En dag kom jeg...
Les mer
Shoorow fra Syria og Salma fra...
Gjennom sosiale medier og strømmetjenester når Håpets Kvinner i Midtøsten langt ut med sine programmer. Mange kvinner sender meldinger til...
Les mer

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Send oss en melding