Gi en gave
Finner undervisningen i appen svært nyttig

Finner undervisningen i appen svært nyttig

«Som tidligere muslim opplever jeg undervisningen jeg finner i Good News-appen svært nyttig. Den forteller sannheten og den bygger bro til mennesker fra andre religioner.
Noen av fordommene mine mot den kristne tro har blitt tilbakevist og jeg har fått en større forståelse av utfordringer ved den muslimske troen. Det har hjulpet meg til å få større forståelse og kunnskap om treenigheten og om Jesus som verdens frelser. Jeg har også forstått at jeg har fått en invitasjon til å ha et personlig forhold til Faderen, Sønnen og Den hellige ånd. Takk for at dere bringer evangeliet til alle mennesker ved hjelp av teknologien. Guds fred!» (Muslimsk konvertitt i Norge)

Dette er nok kanskje vår første offisielle tilbakemelding i Norge på appen vi nylig har lansert, og det er utrolig inspirerende å se at appen fungerer etter hensikten.

Ta en tur innom siden for å lese mer om appen som kalles "Good news media" - den er lages som et verktøy for å hjelpe deg til å nå ut til våre nye landsmenn med evangeliet. Du finner infoen her: https://norea.no/hva/norge/good-news-podcast