Gi en gave
En tid til det meste

En tid til det meste

Gleden i Herren skal være vår styrke, som enkeltkristne, som en kristen familie og som menighet. Gud gir oss tider hvor vi kan le og danse.
Svein Anton Hansen, publ. 27.nov.-20

«Alt har sin tid» minner den vise kong Salomo oss om, i den gammeltestamentlige boken som kalles «Forkynneren». Gleden kommer, gleden går, men avløses så av sorgen. På denne måten oppsummerer Forkynneren livets omskifteligheter:

«Det er en tid til å gråte og en tid til å le, en tid til å klage og en tid til å danse.» (Fork 3,4).

Mange av oss kan også kjenne på at det finnes «en tid til å bekymre seg». Men, Bibelen ber oss om å ikke bekymre oss. For, når vi bekymrer oss, da vi gjør oss selv til guder som tror vi selv må fikse opp i livene våre. Motsatsen til å bekymre seg heter å tilbe. Da setter vi Gud først. Vi ber han fikse opp i alt fra synder til hverdagens bekymringer. I møte med livets utfordringer, kan vi «either worry or worship» (enten bekymre oss eller tilbe). Hvordan du responderer på livets prøvelser, vel, det er et valg hver enkelt må ta.

Ordtaket sier at vi befinner oss midt på veien kun idet vi beveger oss fra den ene grøften over til den andre. Mens den ene grøften i kristenlivet kan kalles «happy-clappy-kristendom», hvor alt tilsynelatende bare er lykke og seier, så kan vi i den andre grøften bli så veldig opptatt av synden vår. Det blir liksom viktigere å bekjenne at jeg er en giga-stor synder, enn det å takke Jesus for den enorme frelsen han har gitt meg. Synderen ser så mye på sin egen synd at Guds nåde nærmest forsvinner ut av bildet. Men for all del; det finnes også en tid til å gråte og klage over synden som bor i meg.

Så kommer det også gode tider hvor vi kan le og danse! Paulus ber de kristne innstendig om «å glede seg i Herren» (Filipperne 4,4). Hvis du mister gleden i Jesus, da vil motløshetens kvelende ånd og tunge skyer sige inn over livet ditt. Kraften og frimodigheten vil gradvis fordufte. Nei, Gleden i Herren skal være vår styrke, som enkeltkristne, som en kristen familie og som menighet. Når vi kommer sammen til møte, trenger vi åpenbart å bekjenne synd. Men sannelig skal vi også feire og glede oss sammen. Hvis vi som Guds frelste barn ikke kan glede oss, hvem kan da gjøre det? «Ingenting blir så fort historie som et fotballresultat» sa en fotballtrener. Kristne har en glede som varer - inn i evigheten. Gleden i Kristus - den tar aldri slutt.

TRV 274