Gi en gave
Noreamøte

Møter, konserter og arrangementer

Norea besøker både menigheter og skoler i Norge.
Vi forkynner Guds ord og forteller om prosjektene våre.
Denne oppgaven er ikke bare forbeholdt ansatte i Norea, men også våre frivillige Norea-ambassadører.

Under finner du en oversikt over våre møter og arrangement, samt der vi deltar på møter med tale og/eller informasjon om Noreas arbeid.

Kontakt oss på 38 14 50 20 eller på post@norea.no
om du vil ha besøk av oss eller ha et Noreamøte eller en Noreakonsert

Noreas møteoversikt

Her er en oversikt over Noreas møter, konserter og større arrangementer høsten 2021. Endringer kan forekomme.
DESEMBER

Lørdag 4. desember kl. 19.30: Ungdomsmøte i Misjonshuset, Kristiansand. Brit Kari Urdal taler og informerer om Noreas arbeid.

Tirsdag 14.desember kl.11.00: Formiddagstreff i Misjonssalen Sandnes. Fra Norea: Svein Anton Hansen.

Tirsdag 14. desember kl.19.00: International Christian Fellowship, Misjonshuset, Kristiansand. Elisabeth og Jostein Sæth fra Norea deltar.

 

 

Ta gjerne kontakt dersom du ønsker å arrangere et Noreamøte

Vi kan sende deg informasjon etter behov, og svare på spørsmål du måtte ha.

38 14 50 20         

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Send oss en melding