Gi en gave
Noreamøte

Møter, konserter og arrangementer

Norea besøker både menigheter og skoler i Norge.
Vi forkynner Guds ord og forteller om prosjektene våre.
Denne oppgaven er ikke bare forbeholdt ansatte i Norea, men også våre frivillige Norea-ambassadører.

Under finner du en oversikt over våre møter og arrangement, samt der vi deltar på møter med tale og/eller informasjon om Noreas arbeid.

Kontakt oss på 38 14 50 20 eller på post@norea.no
om du vil ha besøk av oss eller ha et Noreamøte eller en Noreakonsert

Noreas møteoversikt

Her er en oversikt over Noreas møter, konserter og større arrangementer i 2023. Endringer kan forekomme.


VÅREN 2023

April

Søndag 16. april - Klepp Stasjon bedehus kl. 11.00. Svein Anton Hansen taler og informerer.

Fredag 14.-søndag 16. april: Kvinnekonferanse på Evjetun leirsted. Håpets Kvinner. Mer info her

Lørdag 22. april - Lørdagskveld med Norea, Vigrestad. Odd Dubland, Dagfinn Egeland og Roald Arnesen.

Søndag 23. april - Nærbø bedehus. Roald Arnesen og Dagfinn Egeland deltar. 

 

Mai

Søndag 14. mai - Norea-møte Lillehammer. Per Birkeli.

Mandag 15. mai - Ås menighetshus. Per Birkeli.

 

Juni

Torsdag 1. juni - Norea-møte Kvitsøy bedehus kl. 19.15. Svein Anton Hansen taler og forteller om Arven etter Adam.

Søndag 4. juni - Tønsberg misjonshus. Elisabeth og Jostein Sæth. 

 

Uke 27

Misjon, media og musikk på Fangekasa. 

 

Januar 2024

26.- 28. januar - Noreakonferansen i Misjonssalen, Sandnes.

 

 

 

 

Ta gjerne kontakt dersom du ønsker å arrangere et Noreamøte

Vi kan sende deg informasjon etter behov, og svare på spørsmål du måtte ha.

38 14 50 20         

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 8220.02.90158

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding