Gi en gave

Hvem er Norea Mediemisjon?

Norea Mediemisjon er en spesialenhet for vanskelige misjonsoppdrag. Vi ønsker å utbre Guds rike gjennom aktiv og målrettet bruk av elektroniske og digitale medier, nasjonalt og internasjonalt. Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Målet vårt er at alle folkegruppene på jorden skal få mulighet til å høre evangeliet om Jesus. 

Vi arbeider for at så mange som mulig skal bli frelst, bli Jesu etterfølgere, bli utrustet til å dele sin tro med andre, og ta aktivt del i arbeidet med å fullføre misjonsoppdraget. 

 

Hvordan arbeider vi?

 
 
Norge: 

Norea arrangerer konserter, møter og skolebesøk for å gå oppmuntring til troen og gi misjonsinformasjon. Gjennom tjenesten Noreapastoren ønsker vi å gi påfyll for troen og oppmuntring til livet. Vi produserer også andakter, radioprogrammer og misjonsinformasjon til mange norske radiokanaler. Våre to nettradioer, Norea Pluss og Norea Hope, har sending døgnet rundt. I tillegg lager vi et månedlig TV-program som setter fokus på ulike deler av vårt arbeid. Programmene kan du blant annet se på strømmetjenesten TBN. 

Flyktninger i Norge: Det bor personer fra flere hundre ulike folkegrupper i Norge. Mange av dem kommer fra områder som er stengt for tradisjonell misjon. Norea Mediemisjon ønsker å nå disse ved hjelp av ulike medier som vi har samlet i en app vi har utviklet.

 
Internasjonalt: 

Norea samarbeider med internasjonale misjonsorganisasjoner som SAT-7 og TWR,  samt andre norske misjonsorganisasjoner. Det er viktig for oss å bruke nasjonale partnere som kjenner sitt lands språk, kultur og utfordringer. Sammen med dem og gjennom ulike medier forkynner vi evangeliet om Jesus til folkegrupper få eller ingen andre har mulighet til å nå. 

Du er velkommen til å være med i dette misjonsoppdraget!

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Send oss en melding