Våre arbeidsområder i Vest-Afrika

Vest-Afrika

Økt satsing i det urolige og unådde Vest-Afrika

 

Norea kommer de neste årene til å styrke satsingen i Vest-Afrika. I tillegg til Nord-Afrika er dette den regionen i Afrika med flest unådde folkegrupper. Store deler av regionen preges av voksende radikal islam, og både Al Qaida og IS er i ferd med å få stadig sterkere grep flere steder.

På verdenskartet over hvilke soner i verden som er unådde av evangeliet, lyser den røde fargen over størsteparten av Vest-Afrika. Rundt 500 folkegrupper regnes for å være unådde. De utgjør til sammen 170 millioner mennesker. Mange av disse lever i områder totalt avskjermet fra evangelisk virksomhet. Enten på grunn av religiøse, politiske eller geografiske stengsler.

Den voksende politiske krisen i regionen er en stadig større bekymring for verdenssamfunnet. FN har tidligere uttalt at situasjonen i Vest-Afrika har potensiale i seg til å bli enda verre enn Syria-krisen verden har bevitnet de siste årene. Grunnen er at IS og Al Qaida er i ferd med å få fotfeste i nordlige deler av Mali og Burkina Faso, og utgjør en stadig økende trussel for hele regionen.I følge statistikken er nesten halvparten av hele befolkningen i det sørlige Afrika under 15 år. Barn og unge utgjør derfor en spesielt viktig målgruppe også for Noreas arbeid blant unådde folkegrupper. 

Noreas økte satsing i Vest-Afrika er et ledd i vårt forsterkede fokus på de minst nådde folkegruppene rundt om i verden. Vi vil jobbe for å knytte til oss gamle og nye partnere som deler vår visjon for regionen, og som sammen med oss vil gå nye veier for å nå folkegrupper som sårt trenger å høre evangeliet

 

Bønn for Vest-Afrika

Be om at barn og unge malinkéer i Vest-Afrika skal bli kjent med Jesus gjennom dramatiserte bibelfortellinger på radio. «Prosjekt Samuel» lages på bambara, språket til over 15 millioner mennesker i Vest-Afrika.

Be for våre nye prosjekter rettet mot malinké-folket i Vest-Afrika. Be om at Gud må nå inn i stengte hjem og stengte hjerter med evangeliet. Be om vekkelse blant malinkéene

Be for medieprosjektet Hjertespråket, I dette arbeidet er distribusjon av mediespillere til malinkéene en viktig prioritering. Visjonen vår med disse mediespillerne er at «radiomenigheter» skal vokse frem, bestående av familier eller små grupper av malinkéer.

Be for Vest-Afrika, om at evangeliets lys skal skinne i mørket, og at mennesker skal komme til tro gjennom media. Be også for den politiske situasjonen i regionen, om at det skal bli fred og at islamistiske terrororganisasjoner skal miste sitt fotfeste.

 

Artikler fra våre prosjekter i Vest-Afrika
Mediemisjon evakuerer ikke
De aller fleste misjonærene i Vest-Afrika måtte evakuere da korona-krisen brøt ut. Dette var femte gangen siden 2002 at norske misjonærer i...
Les mer
Økt satsing i det urolige og...
Norea kommer de neste årene til å styrke satsingen i Vest-Afrika. I tillegg til Nord-Afrika er dette den regionen i Afrika med flest unådde...
Les mer
Radioen har en styrke som...
Mahouene er en av de rundt 500 unådde folkegruppene i Vest-Afrika. Mindre enn en promille av dem er evangeliske kristne. Vår drøm er at kristne...
Les mer
Mahourøsten skaper barnetro
Radioprogrammet Mahourøsten sendes inn mot det unådde Mahoufolket i Elfenbenskysten. Produsentene tror programmet bidrar til at bibelhistorier...
Les mer
Populære radiosendinger i...
Tidligere i år inngikk NLM i Elfenbenskysten, som Norea samarbeider med, en avtale om sendetid hos Radio Bafing. Sendingene er så godt mottatt at...
Les mer