Gi en gave
Salmen med de mange S-er

Salmen med de mange S-er

Salme 32 vil lære oss å ikke skjule synden, men i stedet å satse på syndsbekjennelsen. I Jesu soning har vi blitt salige, fordi han vant oss en evig seier. Så - all grunn til å synge dette evangeliet ut!
Svein Anton Hansen, publ. 21.juni -21

I Salme 32 i det gamle testamentet åpner kong David opp for oss om hva som skjedde i hans liv en gang han prøvde å skjule syndene for Herren Gud. Kongen trodde at hvis han bare unnlot å snakke til Gud om det gale han hadde gjort, ja, så ville nok Gud med tid og stunder glemme det hele. Men nei, der tok David grundig feil. Gud glemmer ikke synden som ikke er bekjent og gjort opp. David beskriver tiden med å skjule overtredelsene slik: «Da jeg tidde, ble mine ben tæret bort, idet jeg stønnet hele dagen. For dag og natt lå din hånd tungt på meg. Min livssaft svant som i sommerens tørke.» (v.3-4). Kostnaden ved å bli avslørt er faktisk adskillig mindre enn påkjenningene ved å skjule synd.

Så kom kongen til erkjennelsen av at å kapitulere, bekjenne feiltrinnene og akseptere Guds dom over den var det smarteste han kunne gjøre. «Jeg bekjente min synd for deg og skjulte ikke min skyld. Jeg sa: Jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren!» (v.5). Så – når vi synder bør vi snarest si det til Gud, kalle synden med sitt rette navn. Syndsbekjennelse setter oss i frihet.

I det gamle testamentets tid fantes ordningen med offer av dyr som soning for menneskers synder. I den nye pakt har Jesu blod og offerdød på korset skapt soning for våre synder. Derfor kan vi som kong David også frimodig bekjenne «... og du tok bort min syndeskyld.» (v.5). I Jesus er skylden og straffen som synden førte med seg blitt løftet bort fra oss. Vi har blitt frie!

David starter Salme 32 med frimodig og høylytt å proklamere hvilken tilstand en tilgitt synder har kommet i: «Salig er den som har fått sin overtredelse forlatt og sin synd skjult. Salig er det mennesket som Herren ikke tilregner misgjerning, og som er uten svik i sin ånd.» (v.1-2). Ja, i troen på Jesu offerdød for våre synder har vi blitt salige i Guds øyne. Den høyeste åndelige lykke har nå tatt bolig i en tilgitt synders hjerte.

Og, når jeg ser mer og mer av hva det betyr for meg at Jesus sonte mine synder, jo mer ønsker jeg å tilbe og takke han. «Gled dere i Herren! Dere rettferdige, fryd dere! Og juble, alle oppriktige av hjertet!» (v.11). Så - syng ut hva Gud har gjort i livet ditt! Han har tilgitt din synd og skyld. Straffen for dine overtredelser bar han opp på korset og sonte for dem der. Derfor kan du være salig for tid og evighet.

Salme 32 vil lære oss å ikke skjule synden, men i stedet å satse på syndsbekjennelsen. I Jesu soning har vi blitt salige, fordi han vant oss en evig seier. Så - all grunn til å synge dette evangeliet ut!

TRV 323

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 8220.02.90158

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding